Foto fra forestillingen Tidsrottene.

Lofoten teater

Foto fra forestillingen Tidsrottene, Lofoten Teater. Aug.-des.`97 Skuespillere Runhild Olsen og Sissel Helgesen.

Leave a Reply