LT+: Næringsforeningen vil bygdedyret i Moskenes til livs

Moskenes næringsforening planlegger mulighetskonferanse for å spre optimisme om kommunen. Les Lofot-Tidende+