LT+: Jevn pengestrøm til Reinebringen

Kommunen og næringslivet godt i rute med innsamling til sherpastien opp Reinebringen. Nå håpes det på ytterligere 30 000 kroner fra Anette Møller-løpet. Les Lofot-Tidende +