Les Maudavisa – nå på nett!

I forbindelse med mitt arbeid i MRH-prosjektet var jeg med å produsere en avis, forut for søknaden om eksportttillatelse av M/S Maud, og høringen med the Rewiew Board i Ottawa den 15.mars 2012.

Maudavisa er nå gjort tilgjengelig i nettutgave som du finner ved å følge lenke under. Ta kontakt med MRH-prosjektet for mulig papirutgave.

http://www.maudreturnshome.no/publication/

mau

Foto av Maudavisa. Forsidebilde av Dronning Maud, brukt med tillatelse av Det Norske Kongehus, kred til Fotograf Sjøwall.