LP: Det er mange måter å lede på. Den beste måten er å inkludere

politikkMoskenes-inkluderende-lederskap

Les i Lofotposten:
– Det er selvsagt forskjellige syn innad i partier og lister. Det er jo i diskusjoner man får bryne ulike syn, og utvikle politikk. Det vil være synd og veldig demotiverende om nye representanter opplever å ikke bli hørt. Det er mange måter å lede på. Den beste måten er å inkludere.