Fabula Rasa bidrar til MAITEKST 2010, KUNSTLØFTET – Norsk kulturråd.

Fabula Rasa bidrar med “Avmakt i de foldede hender” i Kunstløftets tekstsamling Maitekst 2010. I denne vårens Maitekst er barn og makt tematisert . “Å si at kunst rettet mot barn og unge er lavstatus og holder lavere kvalitet indikerer et makthierarki innenfor kunsten hvor barna er taperne.”

..Barndom er avgjørende, også for voksne. En tekst av Nina Ossavy og Marius Kolbenstvedt.
–> http://www.kunstloftet.no/artikler10/maitekst/030510_FR_avmakt.php