Veras Vinduer 3 uker på St.Croix-huset i Fredrikstad, høst 2010

Vera Veras Vinduer vil bli vist for skolebarn i Fredrikstad, tre uker i september. Forestillingen spilles på St.Croix-huset. Ny skuespiller, Arnt-Christian Teigen ønskes velkommen i rollen som lillebroren “Villy” og “Slobrokkmannen”.