Veras vinduer spiller på Avantgarden [19/9´08]

Veras vinduer spiller på Avantgarden, Festival Unge Garden i Trondheim. 19 sept kl 14.00 og 18.00.
» Avantgarden